Contact

Address : Room 626, Aerospace Building, Beijing Institute of Technology, NO.5 South Zhongguancun Street, Haidian District, Beijing, China

Postcode : 100081

Tel/Fax:
  (+86) 010-68913095/2631

Contact:
  Prof. Gengkai Hu, E-mail:hugeng@bit.edu.cn